پژوهش

فراخوان طرح های پژوهشی 94

با عنایت به رهنمودها و تاکیدات اعلام شده ریاست محترم سازمان در خصوص کاربردی شدن نتایج فعالیت های پژوهشی در سازمان لذا در صورتی که آن شهرستان نیاز به انجام طرح پژوهشی در زمینه ای خاص جهت رفع مشکل یا اصلاح و بهبود عملکرد فعالیت های آن شهرستان را دارد عناوین مورد نظر را حداکثر تا تاریخ 94/2/28 با آموزش این اداره کل اعلام نمایید

اعلام اولویت های پژوهشی

بدینوسیله اولویتهای پژوهشی این اداره کل که به تایید مرکز آموزش و پژوهش سازمان رسیده است اعلام میگردد.ضمنا جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمایید

1-جرائم علیه اسناد هویتی (سند-کارت هوشمند ملی-شناسنامه)
2-عوامل موثر در ثبت دیر هنگام ولادت و فوت
3-بررسی رابطه عوامل اجتماعی با اخلاق کار و سلامت روانی کارکنان ثبت احوال خوزستان
4-تحولات مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر
5-تفاوت رفتار سرمایه گذاران حقیقی قبل و بعداز ماه مبارک
6-بررسی جرائم علیه حقوق شهروندی
7-تاثیر حمایت همکار و همکاری مشتریان بر رفتار شهروندی کارکنان ضمن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی