بازدید از اداره ماهشهر

مهندس مریدی از اداره ماهشهر دیدن کردند .


به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خوزستان مهندس مریدی مدیرکل ثبت احوال خوزستان به همراه آقائی معاون امور اسناد هویتی از اداره ثبت احوال شهرستان ماهشهر بازدید کردند . مهندس مریدی در این دیدار در جمع کارکنان این اداره ، وضعیت چاپ شناسنامه های تعویضی و همچنین ثبت اعلامیه های ازدواج و طلاق را مناسب دانست و از آنها تشکر نمود . در ادامه مهندس مریدی گفت : در ماهشهر 1300 رکورد EQC مانده وجود دارد که می بایست کار با جدیت بیشتری انجام پذیرد و سامانه EQC بروز گردد .

مدیرکل ثبت احوال استان ادامه داد : میزان کارت هوشمند دپوئی و مانده در این شهرستان 2588 عدد می باشد که می بایست در این خصوص نیز  جدیت به عمل آید .